Ensaluto

Blogoj

bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (6)

Tiel pasis la tago.
Ĉirkaŭ la vespero, li revenis hejmen.

Estis bela krepusko, klara kaj trankvila kiel la antaŭtago.
Post ĉirkaŭiro, li laŭiris la basenon.

ESTU PRETA FARI LA UNUAN PASXON

Estimataj,
ESTU PRETA FARI LA UNUAN PAŜON
"Kaj se via frato pekos kontrau vi, iru kaj montru al li la kulpon inter vi kaj li sola. Se li auskultos vin, vi gajnos vian fraton. Sed se li ne auskultos, prenu ankau unu au du kun vi, por ke per la buŝo de du au tri atestantoj ĉiu vorto estu konfirmita. Kaj se li rifuzos auskulti ilin, diru la aferon al la eklezio; kaj se li ankau rifuzos auskulti la eklezion, li estu por vi kiel fremdulo kaj impostisto" (Mateo 18:15-17).
Jesuo Kristo donis formulon de repaciĝo kun pekanta frato kaj, dedukte, iu ajn alia persono kiu pekas kontrau ni. La unua paŝo en la formulo estas ke tiu kontrau kiu oni pekas devas iri al la pekanto private kaj montri al li lian kulpon. Se la pekanto akceptus sian kulpon, bone. Se li ne, tiam, la dua paŝo sekvas: engaĝante la trian partion. La tria paŝo okazos se la dua paŝo malsukcesus. Je ĉi tiu tria paŝo, la eklezio devas esti engaĝita. Se la tria paŝo ne sukcesus, tiam, la fina paŝo: rigardante la pekanton kiel nekredanton! Je normala situacio, maskimume, la afero devus ne iri preter la dua paŝo antau ol ĝi estas solvita.
Tamen, unu grava aspekto de la tuta proceso estas ke la persono kontrau kiu oni pekas devas komenci la tutan proceson. Estas multaj kialoj por ĉi tio. Unue, la pekanto eble ne scias ke li faris ion malbonan. Eĉ se li scius, li eble trovas malfacile komenci la repacigan proceson. Due, la persono kontrau kiu oni pekas havos malbonvolon kontrau la pekanto. Ĉi tio estas peko kontrau Dio (vidu: Levidoj 19:18). Trie, la rankoro estos malhelpo al la preĝoj de la persono kontrau kiu oni pekas (vidu: Mateo 5:23, 24; 6:14, 15; Marko 11:25). Kvare, la persono kontrau kiu oni pekas ne havos pacon je sia animo pro la malbonvolo kiun li havas kontrau la pekanto, kaj ĉi tio eble kondukos al sanaj problemoj.

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(70)

lin kiu liasupoze estas Esperanto mem,la centro de Esperanto nun ne estas en tiu strato,sed la strato estas kun la nomo de la sama Angla politika eksperto ke havis sinceran rilaton kun la ministro de nia lando kiu akceptis kaj preparis koncesion pri nia petrolo kun la Anglaj ekspluatantoj,la kondiĉo de mia aliĝo al tiu centro antaŭ ĉio estis edziĝi ĉiame,neprovizore,kaj en murĉemura najbareco de tiu konstruaĵo situis vartejo de infanoj,post ĉiame steriligi kaj kastri min,la adeptoj de la profeto-dio volis ke mi edziĝu ĉiame kaj havu infanojn,ke ili eduku kaj estigu tiujn AnglaRusaj soldatoj,kiam la Angla eksperto mise distingis ke la adeptoj de la profeto-dio jam apartenas al Angloj,plue ne helpis al la rivalo de tiu Rusa spiono,tiu rivalo ab la komenco estis dua dio kaj anstataŭanto de ilia unua dio,kaj post la morto de tiu dua dio,lia anstataŭanto havis devon el la flanko de siaj mastroj,propagandi superstiĉojn de la persekutantaj religiuloj el kies fonto estis kreskita absurdaĵoj de ilia unua dio kaj el tiuj absurdaĵoj superstiĉoj de la profeto-dio,la freneza majstro de Esperanto dum multaj dekjaroj ne kapablis edzigi min ĉiame,ĉar antaŭ ĉio mi ne volis akceptiĝi en la organizo de la persekutataj religiuloj,kaj ne volis akceptiĝi en la centro de Esperanto kiun kontrolis ŝajne persekutantaj kaj efektive persekutataj religiuloj,mia vivo kaj energio konsumiĝis en mia rezisto en fronto de tia trudo pliparte,al mia restita vivo la freneza majstro trudadis alian kondiĉon kiu ekzistis ankaŭ antaŭe sed jam pliforte,ne kritiku la persekutatajn religiulojn aŭ forlasu Esperanton,tamen mi devis defendi min kaj bari la vojon de ilia interfero al mia vivo,do mi kritikis ilin kaj ne lasis mian lingvon,mian Esperanton,rezulte la Anglaj teknikaj ekspertoj estis establintaj du lensojn,iun grandan kaj la alian malgrandan,en fronto de mia laborloko en la armeo,pro tio post tempo unu el miaj okuloj devus havi problemon,en la sama tempo laŭ la ordonoj el ilia flanko mi de

bildo de davud shams hakimi

Sabla(69)

veni,ĉu? -Mi nur pretas al leĝa provizora edziĝo,ne al kvaropa kunsekso,la najbaro baras la vojon de leĝeakceptebla provizora edziĝo kaj tion nomas prostitueco,li volas havi pretekston kaj perforte aĉeti mian loĝlokon. -Do vendu tiun loĝlokon,kiomkoste li volas aĉeti?tia domo ne kostas eĉ neniom.

bildo de davud shams hakimi
bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (5)

Li dormis kelkajn horojn, kaj ŝi restis senmova, sidanta antaŭ li.

 

Silente fluis larmoj sur ŝia pala maljuna vizaĝo.

Iom pli malfrue, ŝi vekis lin, suprenirigis lin en la ĉambron de la infanoj kaj kuŝigis lin.

 

Li iom deliris.

Li laŭtvoĉe parolis, laŭvice tuŝis la lokon inter la stangoj de la lito de Andreo, kie iam pendis la ikono, kaj la kalendaron sur la muro, ankoraŭ ornamitan de kolora portreto de l' caro, kiel dum sia infanaĝo.

Li fingre montris la paĝon kun la dato 18an de majo 1918, rediris:

"Mi ne komprenas, mi ne komprenas..."

 

Poste kun rideto li rigardis la latkurtenon, kiu dolĉe balanciĝis, la parkon, la arbojn lumigitajn de la luno kaj tiun lokon apud la fenestro; tie la malnova pargeto iomete enkaviĝis kaj la malforta lunlumo plenigis tiun spacon, kiu iom trembrilis kiel laktoflako.

 

Kiom da fojoj, dum lia frato dormis, li ellitiĝis kaj daŭre sidis tie sur la planko, aŭskultante la tirharmonikon de l' koĉero, la mallaŭtigitajn ridojn de la servistinoj...

La siringoj forte odoris, kiel ĉi-nokte...

Li atente aŭskultis, nevole gvatis la ĝeman tonon de l' tirharmoniko en la silento.

Sed nur obtuza kaj mallaŭta tondrado trairis la aeron de tempo al tempo...

 

Li restariĝis, tuŝis la ŝultron de Tatjana Ivanovna, kiu sidis apud li en la mallumo.

"Kio estas tio?"

"Mi ne scias. De hieraŭ oni aŭdas ĝin.Tio estas la tondro, eble la maja tondro..."

"Ĉu vere tio?" li diris.

 

Li subite ridis kaj fikse rigardis ŝin per siaj larĝe malfermitaj okuloj, kiujn la febro heligis kaj kvazaŭ bruligis ilin de iu kruda lumo.

"Tio estas la kanono, oldulino mia!... Tion mi ja konjektis... Estis tro bele!..."

 

Li eligis konfuzajn parolojn miksitajn kun ridoj, kaj li klare diris:

Mopsoj... baldaŭ venos

Baldaŭ venos la novan retserion... ĉiuj ĉapitroj pretas kaj estas finitaj... Nur prilaboratas kelkaj subtekstoj. Vendrede, 23a de februaro la unua ĉapitro videblos... Dume, ĝuu la reklamfilmeton

bildo de Pablo

CXU MORTI ESTAS GAJNO?

Estimataj,

ĈU MORTI ESTAS GAJNO?

 “Ĉar ĉe mi la vivado estas Kristo, kaj morti estas gajno” (Filipianoj 1:21).

Antau nelonge, mi estis kun maljunulino, kiu perdis sian bofilinon por kondolenci axin. En miaj preĝoj kun ŝi antau ol mi forlasis ŝin, mi rilatis al la supre citita versiklo, kiu hazarde estas mia plej ŝatata versiklo de la Sankta Biblio, kaj preĝis, ke nia vivado estos por Kristo, kaj nia morto estos gajno. Estis kvazau mi konis la verskilon por la unua fojo. Ekde tiam mi denove pensis, kiel morti povas esti gajni.

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(69)

religinoma politika partio konsistanta el Rusaj spionoj kaj el Anglaj frenezuloj estas la Angla armeo,la Anglaj ekspertoj volis ke mi post lerni teorie,riparu aparatojn sed iuj el ili mensoge pretendis ke la vitra kaj vizaĝa parto de aparato estas gratita dum mia okupiĝo al la riparo kaj insultis al mi pro tio,oni divenis ke ili ne volas ke mi lernu kaj sukcesu en la riparo kaj volas ke nia armeo ĉiam bezonu iliajn helpojn,iuj el niaj oficiroj havante tian divenon sen atento de tiuj ekspertoj kaj iam sen mia atento,esploris prie kaj malkovris ke la vitroj kaj lensoj antaŭe estas gratitaj,kaj mi ne havas iun kulpon kaj la mensogantaj ekspertoj atribuas kulpon al mi mensoge,post pruviĝi mensogoj de tiuj ekspertoj,iuj el ili al mi ripetis sian pretendon sed ĉifoje milde kaj ŝerceme,kaj serioze kaj rigide anoncis ke se iu eniĝu al nia armeo por saboti laŭ nia leĝo ni mortigas tiun,kiu senkaŭze kulpigis vin?kiu suspektigis vian reĝon pri nia armeo?Mi iam antaŭe kritikis la adeptojn de la profeto-dio,laŭ mia ĝusta distingo ili estis barintaj seksvojon al mi,kaj pro tio mia menso ne funkciis bone,mia iama poezia talento estis en stagna kaj kriplita pozicio,do mi ne kapablis poeme laŭdadi la reĝon de la reĝoj kaj religiajn superstiĉojn se mi volus,mi estis mensoge dirinta ke la adeptoj de la profeto-dio estas bonaj,ke oni ne sciu ke mi abomenas ilin kaj venĝante pretendas ke ili baris mian vojon,tiam mi eĉ preferis ke iuj baru la poezian vojon al mi,do ilia boneco estis en mia menso la sama afero,ne estis reala aŭ serioza aŭ nepardonebla mensogo en mia penso,mi preferis ke ili baru mian vojon kvankam ne prohibante al mi la seksan rajton,ĉi tiu pozicio ke ili estas bonaj kaj ili baris mian vojon kaŭzis ke la reĝo de la reĝoj suspektu ilin kaj la Anglaj ekspertoj pensu erare kaj mise ke mi estas eniĝinta al ilia armeo por saboti,do ili venĝis min kaj trudis stigmaton al la vizaĝo de mia patrino,laŭ la decido kaj ordono de perfortantoj oni mortigis min kaj donis m

bildo de davud shams hakimi

Sabla(68)

se mi irus rapide,el la fora distanco pro difektita pozicio de mia piedo,eblus ŝajni ke mi dancas,tia ŝajno ankaŭ povus kaŭzi punon,laŭ la trudata vidpunkto de la freneza majstro,pro la sama puno ankaŭ mi devus forlasi Esperanton,aŭ ne kritiki la persekutatajn religiulojn,mi alpaŝis haste kelkmetrojn dirante sekrete al mi mem ke mi ne havas religian Esperanton,post kelkaj metroj mi vidis iun kiu kompreneble atendis min,li demandis:Ĉu vi estas poeto? -Jes,mi diris -Mi havas aferon pri literaturo,kaj volas demandi vin,sidiĝu en la jenan aŭtomobilon,ni iom parolu! mi rimarkis ke parto de lia etfingro estas tranĉita antaŭlonge kaj jam ne havas vundon,laŭ la ĝustaj kaj publikaj informoj en Japanio estis,eble ankoraŭ estas,kontrabando kaj okupiĝas al la narkotaj aferoj,ties membroj devas tranĉi siajn etfingrojn pruvante siajn fidelemojn al siaj estroj,la decido de la persekutataj religiuloj volis migrigi min al Japanio por propagandi iliajn absurdaĵojn,kaj tie edziĝi ĉiame kaj havi infanojn malgraŭ mia sterileco,ke ili eduku kaj estigu ilin AnglaRusaj soldatoj,do mi distingis ke la ordono de la persekutantaj religiuloj volas tranĉigi mian etfingron,ke laŭ la supozoj de ĉi tiuj perfortantoj mi humiliĝu kaj versu religiajn poemojn kun aprobo de ĉi tiuj estroj de la freneza majstro,post perdi mian etfingron kaj havi kompletan komplekson kaj  obsedon,por migri al Japanio oni devis trovi plian kaj alian motivon,kaj tie netrovinte laboron mi eblus  membriĝi en tiu kontrabando laŭ la decido de la persekutataj religiuloj,por mi estus facila,ĉar mia etfingro antaŭe estus tranĉita laŭ la ordono de la persekutantaj religiuloj…,mi sidiĝis en la aŭtomobilon volante esplori pri la sorto de mia etfingro,tiu persono ankaŭ sidiĝis en la aŭtomobilon kaj startis kaj komencis konduki la veturilon.-Kien?mi demandis!

bildo de davud shams hakimi
bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (4)

TRIA ĈAPITRO

 

Post kiam Tatjana Ivanovna fermis la pordojn de la senhoma domo, ŝi supreniris al la eta belvedero aranĝita sur la tegmento.

 

Estis silenta nokto en majo, jam varma kaj milda.

Suĥarevo brulis; oni klare vidis la flamojn flagri, kaj aŭdis la malproksimajn kriojn alportitajn de la vento.

 

La familio Karin fuĝis en Januaro 1918, kvin monatojn antaŭe, kaj de tiam Tatjana Ivanovna ĉiutage vidis ĉe la horizonto la brulegon de vilaĝoj poste estingitan kaj denove fajrigitan, samtempe kiam tiuj pasis de la Ruĝuloj* al la Blankuloj** kaj refoje al la Ruĝuloj.

 

Sed neniam la bruligo okazis tiel proksime, kiel tiun vesperon.

La rebrilo de la flamoj tiel nete prilumigis la forlasitan parkon, ke videblis la lilakaj arbustoj antaŭtage ekflorintaj sur la centra aleo.

 

Trompitaj de la lumo, la birdoj flugis kiel en hela tago...

La hundoj blekis. Kaj la vento turniĝis, kunportante la bruon de la fajrego kaj ties odoron.

La forlasita malnova parko reiĝis kvieta kaj malluma, kaj la parfumo de la lilakoj plenigis la aeron.

 

Dum momento, Tatjana Ivanovna atendis, suspiris kaj malsupreniris.

 

Oni jam deprenis la tapiŝojn kaj tapetojn.

La fenestroj estis najligitaj per tabuloj kaj protektitaj per feraj stangoj.

En la keloj, la arĝentaĵaro estis ordaranĝita en la fundo de kofroj.

Abonrilata enhavo


povigita de