Ensaluto

Sabla(46)

mi bezonis nepre ejakuli per provizora edziĝo,kaj pro multegaj kialoj ne eblis edziĝi ĉiame,antaŭ ĉio mi devis protekti kaj nutri miajn parencojn,tamen la freneza psikologo oponis kaj volis edzigi ĉiame,certe ĉiame,ĉar la ĉiama edzino eblis lerni Esperanton kaj paroladi Esperante kun mi,la provizora edzino eble ne havis tian kaj tiom oportunon,post multaj prokrastoj,iuj interferis al la perforto kaj trudo de la freneza majstro,kaj la papaghavanta najbaro delokiĝis,sen bati min,kaj alia najbaro loĝis en ties lokon kiu havis ok filinojn,edziniĝpretajn,la programo de la adeptoj de la profeto-dio estis edzigi min ĉiame,certe ĉiame,kun iu el tiuj fraŭlinoj,kaj edzinigi iun el ŝili kun iu el mia bo bo,post bo bo diroj,fora kvazaŭ familiano kiu kutimis perforti kaj trudi sian opiniaĉon,kaj same opiniaĉon de aliaj laŭ situacioj,oni interferis ankaŭ al la vivo de tiu elektito ke nepre kaj reale kaj efektive,plie pruveble familianigi lin kun mi,ke li perfortu kun preteksto de familieco kaj parenca proksima kunvivado,pasis kelkaj dekjaroj,mi maljuniĝis,tiu elektito maljuniĝis,tiuj filinoj edziniĝis,ŝiliaj filinoj edziniĝis kun aliaj,tamen la freneza psikologo ne komprenis,ne kapablis kompreni,ne pensis por kompreni,ke antaŭ ĉio mi ne plie familianiĝas kun tiu elektito eĉ se aliaj multegaj problemoj solviĝu,ĝeni mian patrinon egalis al ĝeni min por humiligi laŭ la decido de la persekutataj religiuloj,kaj prefere la ĝenoj multofte devis esti kun pretekstoj,ke mia ebla reago kaj eventuala venĝemo ne frontu al la decidantoj,mi devis barakti kaj oponi kontraŭ pretekstoj,kaj humiligite rifuĝi al la pretendoj kaj favoreblecoj de la persekutataj religiuloj obeante ilin,laŭ la sankta libro,la Eternulo diras al sia popolo:Pro viaj krimoj estas forpuŝita via patrino. Do pro ajna atribuita peko al mi,oni punis mian patrinon kaj mia protesto kaj venĝemo devus aliĝi al la sankta libro,rezulte mi devus rifuĝi al promesoj kaj helpeblecoj de la persekutataj religiuloj,pro la sekiĝo kaj neniiĝo de mia ĉuro ankaŭ mi eblus venĝi la Eternulon de la sankta libro kiu diris:Jen per mia severa vorto mi sekigas maron,mi faras el riveroj dezerton... kvankam la sama Eternulo aliam permesas al sia popolo ke via idaro estu kiel sablo...ho se vi atentus miajn ordonojn,tiam via paco estus kiel rivero,kaj via justeco kiel la ondoj de la maro,kaj via idaro estus kiel sablo,kaj viaj devenantoj kiel ĝiaj grajnetoj...lia nomo ne estus ekstermita  nek pereigita antaŭ mi.. Tamen pro mia malfekundeco kies kaŭzo estas la adeptoj de la profeto-dio,oni suspektigis min kontraŭ la sankta libro ke venĝante tion mi aliĝu al organizo de ĉi tiuj perfortantoj,ĉi tiuj volis ŝanĝi mian nomon por estigi min spiono en Arabujo,sed mi devus venĝeme serĉi la fonton de la ŝanĝo el la minaco de tiu Eternulo de la sankta libro,post batiĝi per la papaghavanta najbaro mi devus memori ke la nomo de la patrino de mia patro estis papago,do mia nuna problemo laŭ mia suspekto devus dependi al tiu afero,la sablanomata romano havas multajn femurajn aferojn,oni ĝenis la okulojn de mia patrino per sablo venĝante tiun romanon,ke se mi estiĝu verkisto,ne skribu similajn aferojn,kiam la freneza psikologo atribuis al mi femuran aferon kun preteksto de la virto,kaj efektive por forigi min el la medio de Esperanto ke en lia servejo al la adeptoj de la profeto-dio,mi ne kritiku pri trudoj de tiuj perfortantoj,ĉiukaze mi devis pledi kaj defendi min,kiel denove en mia revo,jes,en la Londona dancejo la Angla saĝa fraŭlino dum la danco frotadis siajn femurojn al mi,mane min karesante kaj per siaj imponaj rigardoj alvokis mian reagon,mi ne kapablis senti la atendatan plezuron,ĉar efektive el la eksterdancejo la adeptoj de la profeto-dio minacis,eĉ kolere okulumante,kaj signifigis ajnan,eĉ jesan okulumon kiel minacon,kaj la kolera dancantino montradis sian femuron…,por ekspliki,kaj antaŭe mem kompreni la sablan problemon kiu ĝenis la okulojn de mia patrino mi devis esplori,la saman esploron la freneza majstro nomis peko,defendante mi devis traduki la sablanomatan romanon al mia mema Esperanto,el la persa lingvo,kiun supozatan kaj nerealan nocon akirus iuj persalingvanoj?tio ekzistis en la persa lingvo,ne pliiĝis iu necesa erotika teksto al la lingvo de nia lando,antaŭ mia decido por traduki tion kaj uzi en mia plendado kaj pledado,

                                                   46

bildo de davud shams hakimi


povigita de