Ensaluto

Sabla(63)

kaj por tiri la penson de Lio al alia afero diris:Ĉu vi vidis ke la panjo kiom ĵaluzas pri Liza? Lio ne donis respondon kaj kun siaj fortaj manoj plie tiris Karlan al sia flanko,nun Karla komplete estis lokiĝinta en la brusto de Lio,kaj fortaj muskoloj de Lio puŝis la elstarajn partojn de la sino de Karla,Lio kunportis Karlan al la duonobskura parto de la vestiblo,kaj sen lasi ŝin staris vidalvide al ŝi. Mi ne rajtas rakonti pri programoj laŭ kiuj oni volas trovi aŭ krei pretekstojn por tranĉigi mian fingron eĉ mian manon kaj kaŭzi obsedon kaj komplekson al mi trudante seksan mankon kun la nomo de la virto,laŭ la trudata programo mi devas timi kaj ŝati rakontojn de tiu alia libro,oni propagandas la virton ne pro boneco de la virto,ne pro tio ke laŭ la perfortantoj la virto estas bona por la homa vivo,trudi la virtonomitan mankon,barante ajnan seksvojon al mizeruloj,propagandi ke la virto estas bona,efektive estas en la sama vojo ke ili volas produkti teroristojn,kontrolante seksan rajton por tia celo,utiligante por si obsedojn kaj kompleksojn de mizeruloj,ĉu mi ne deziru iri al Italujo aŭ almenaŭ legi tiun Italan romanon?aliaj iras al Italujo eĉ por ejakuli tie,nu,oni devas rezisti en fronto de tiuj kiuj baras la vojon de ajna seksrajto kaj trudas virtonomitan mankon kaj kaŭzas obsedon kaj komplekson por preni eksplodan rezulton en tiu aŭ alia preĝejo,pasejo,muzikejo,homejo,dancejo,kun la nomo de tiu aŭ alia religio,kaj la kredo estas nur aŭ pliparte preteksto,la freneza majstro de Esperanto estas kolego de ajnaj pretekstantoj,la frenezulo supozas ke tiu aŭ alia lernanto de Esperanto en iu aŭ tiu alia pozicio utilos al Esperanto,kvankam tie aŭ-kaj tie la sklavoj de imperialistoj havas aliajn kaj inversajn celojn kaj uzas Esperantistojn por neniigi Esperantistojn,kaj iliaj kolegoj en siaj senrajtigoj uzas ankaŭ virtonomitan armilon,pudorkalkulitan batalilon,kalumniojn,akuzojn,trovante aŭ kreante pretekstojn,ĉi tie restante mi povus traduki tiun romanon al mia Esperanto,kiun nocon tio eblus havi al miaj samlandanoj?Lio amoras kun Karla,por ili estas natura afero,miaj samlandanoj eblas legi tion en la oficiala lingvo de la lando,antaŭe tio estas tradukita al la Persa lingvo,kaj publikita,mia lingvoscio plialtiĝus kiam mi lernus la Italan lingvon,tamen tiam ankaŭ mi ne kapablus masturbi,kaj prohibicio de seksrajto al mi restus,pro la maljuneco mi ne povus imagi min en la loko de Lio,sed eble en la sonĝo,neperceptante kielon kaj kialon,nememorante iluziitan scenon,eblus okazi dezirata polucio,mi tion bezonas pro ties kuraciga efiko,la povon de la instinkto daŭrigus parto de mia menso,kreante scenon kaj montrante al la alia parto de la menso por konvinki tion pri la neceso de la ejakulo,mi estas malkovrinta kielestiĝon de tiaj aferoj en la menso kaj volas ekspliki prie,kaj helpi al la disvastigo de la scienco,post mia morto ne ekzistos mondo nek komuna lingvo de ties loĝantoj,mi ne havas posteulon,mia lingvo necesas esti uzebla kaj utila al mia vivo,aliaj povas plenigi laŭ la konsilo kaj rekomendo de la freneza majstro per superstiĉoj sian lingvon,la superstiĉojn mi ne bezonas,mi bezonas erotikajn tekstojn en mia lingvo per kiu mi parolas kun mi mem,tradukunte el la Itala lingvo al mia Esperanto,mia instinkto povus trovi aŭ krei arenon,havus imageblan pozicion,supozendan cirkonstancon,iluziitan perspektivon,kaj alprenindan staton por utiligi al mia vivo tion ,kiun superstiĉon neestonta mi,bezonas en neestonta mondo en komuna lingvo de aliaj?metaforajn pejzaĝojn mi bezonas kiujn povas krei mia imago por daŭrigi mian naturan vivon,aliaj vojoj estas fermitaj kaj ne alireblaj pro la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,mi bezonas percepti pensitajn kaj supozitajn scenojn,psikajn helpilojn,kiel kuracigajn medikamentojn,tute min kaj miajn bezonatajn aferojn la freneza majstro oferas al komuna lingvo de aliaj en por mi ne ekzistanta mondo,se ajna homo uzu sian racie-elektitan lingvon por sia nuntempa vivo,la afero de la komuna lingvo de ĉiuj homoj estos solvita por ĉiam,la frenezulo ligas mian manon kaj piedon eĉ tranĉigas,kaj min oferas al perfortantoj kiuj estas sklavoj de imperialistoj,ili oponas,oponas,oponas al Esperanto,mi tute ne havas,ne havas,ne havas religian Esperanton,ajna vojo por akiri plezuron estas barita,mi volas legi erotikajn tekstojn,por protekti la vivon de mia instinkto,

                                                                  63

bildo de davud shams hakimi


povigita de