Ensaluto

Sabla(64)

se mi volu traduki ĉiujn erotikajn tekstojn de Anglalingvanoj al mia Esperanto,kio okazos?ambezonantoj kaj amoremantoj bezonos lerni Esperanton,el la alia flanko la freneza majstro de Esperanto,trovos facilan vojon por atribui al mi pekemon kaj punigi eĉ kun la nomo de puno kripligi min per ordono de la persekutantaj religiuloj,plenumante decidon de la persekutataj religiuloj,mi ne kapablas pensi,supozi,diveni ke la adeptoj de la profeto-dio,povu scii ke mi ne estos ilia kunlaboranto eĉ en la kriplita stato,post rompi kaj kateni mian piedon kun dekunu platenoj,ili esperas ke post tranĉigi mian piedon kun pretekstoj mi estos ilia sklavo,neniu virino edziniĝos kun mi provizore,kaj ili pretos edzigi min ĉiame kun seksamikino de sinjorido kaj mi versos poemojn laŭ iliaj decidoj kaj ordonoj de iliaj oponantoj kaj oni publikigos la versotajn poemojn kun la nomo de ilia fripono aŭ fripono de alia infero,en la dekunuminutoj-nomita romano Marja,kaj laŭ Svislandanoj Maria informiĝis pri la sankta prostitueco por gajni monon kaj samtempe proksimiĝi al la dio,tiam estis tradicio en Babelo,ajna virino kiu estis en ilia mondo,devis almenaŭ unufoje iri al la preĝejo de la sankta dio Iŝtar por sin cedi al fremdulo,la cedo estis simbolo de gastamo,estis tradicio,la sama tradicio atingis al Sardio kaj Mediteraneaj portoj,pasis tempoj kaj iam la Roma imperio havis aŭtoritaton,do alia dio metis sian piedon plie antaŭen kaj jam postulis ke la fraŭlinoj ofertu kaj dediĉu sian virginecon por restigi la flamantan fajron kiun oni nomis sankta,rezulte la virinoj de tiu preĝejo sin cedis al reĝoj princoj kaj diversaj junuloj,cedemante ŝili kantadis ekscitajn kaj voluptajn kanzonojn por prefere estiĝi hipnotitaj,ĉiukaze sin cedis agrable kaj sentante plezuron,tiu tradicio daŭris almenaŭ dumil jarojn,Marja pensis ke la virinoj tiom multe aranĝas sin,tamen kiam ŝili enlitiĝas,la afero daŭras nur dekunu minutojn,ŝi volis skribi libron kun titolo de dekunu minutoj,tiu libro devus enhavi nur rakonton kaj nenion alian,la pligrava vorto kaj direnda afero estis dekunuminutoj kiu spegulis korpan kuniĝon de geseksemantoj,iam ŝi volis forgesi pri skribi tian libron kun titolo de dekunuminutoj,ĉar plie pensis pri aĉeti konstruaĵojn kun siaj gajnitaj monoj,ŝi pensis pri aliaj libroj,do iam konvinkiĝis ke neniu scias pri la graveco de dekunuminutoj,ŝi denove decidis nepre skribi libron kun tiu titolo,pri konatiĝoj,renkontoj kaj dancoj kaj preni monon antaŭe,ŝi pensadis ke la afero de la celo daŭras nur dekunu minutojn,iam en la horo de dekunu kaj dekunuminutoj ŝi havis iajn sentojn,aliam pensis ke en la dekunu jariĝo mi reagis mise,ne mi Sveda sinjorino! ŝi pensis pri sia memo,ke mi reagis mise,tiam iu fraŭlo petis pruntepreni el mi krajonon,mi ne donis,kaj en la sama tempo pensis ke ĉi tiaj oportunoj rare okazas,kaj komprenis ke la donacojn de la mondo,frue kaj senperdiĝo de la tempo oni devas akcepti.La aŭtoro de tiu romano meme ankaŭ havas aferojn pri dekunu minutoj kaj sentas respondecon pri tiu titolo,post iu kuniĝo Marja estis pasita el dekunu minutoj kaj distingis esti en paradizo kun la kunseksanto kiu miksis al ŝi,ŝi miris ke ĉu dekunu minutoj povas ajnan viron kaj virinon atingigi al tia limo?la klientoj de la taverno kiu efektive estis prostituejo,estis gravaj homoj,tamen ne restis tie post la horo de dekunu kaj dekunu minutoj,iam virino pro rivaleco,kun razilo tranĉis parton de vizaĝo de alia putino ĉeon de ties kolo,kaj la vundo devis restigi signon ĝis la morto de la vundita virino,ŝili konfliktis kaj batadis unu la alian,Marja en sia fraŭlineco iam vidis sangon sur sia piedo,kaj timis kaj pensis ke ŝi mortos,ŝi ekstaris volante skribi leteron al fraŭlo kiun ŝi amis el sia dekunu jariĝo kaj konfesi sian amon,tamen ŝia patrino eksplikis al ŝi ke la sango dependas al ŝia menstruo,multegaj dekunu aferoj dependis al amo,kaj ŝi en dekunu jariĝo okupiĝis al tio,kaj ne atinginte al sia amato en la tuta vivo ŝi pensis pri dekunu,konfisko en la amo de dekunu jariĝo rezultis ke ĉiuj sukcesaj seksaj kuniĝoj en ŝia penso alprenu dekunu-on por kompensi ŝian iaman fiaskon,do la oponantoj al la seksrajtoj de mizeruloj en nia socio,kaj prohibantoj de tiu rajto,nepovante perforti al ĉiuj mizeruloj de la mondo,venĝis tiun romanon,kaj nepovante puni tiun romanon punis mian piedon,mi eblus image iri al dancejo,kaj vidus la Anglan inteligentinon,

                                                                   64

bildo de davud shams hakimi


povigita de